IPC

Wat is IPC? IPC staat voor “International Primary Curriculum”.

Op ons IKC werken we in de middagen, in alle groepen, thematisch volgens een leerlijn die gebonden is aan de verschillende leeftijden en de daarbij horende leerdoelen van de kinderen.
Dit houdt in dat we gedurende een aantal weken, variërend van vijf tot acht weken, aan een thema werken. De thema’s zijn zorgvuldig gekozen passend bij de belevingswereld van de kinderen. Als IKC willen wij kinderen graag van 3 tot 13 jaar een didactische doorgaande lijn bieden. Daarom is gekozen om de kinderen vanaf 3 jarige leeftijd alvast kennis te laten maken met de structuur en vaardigheden van IPC.
Binnen een thema komen de volgende activiteiten aan bod: spel- en onderzoeksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en gespreksactiviteiten, waarin we de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en internationaal) integreren. Maar ook creatieve vakken als handvaardigheid en muziek komen voorbij, evenals ICT.
Omdat er langere tijd aan één thema wordt gewerkt, kunnen kinderen zelf meehelpen een thema uit te bouwen. Tijdens de lessen vragen wij de kinderen dan ook om hun eigen inbreng. Hierdoor maken we gebruik van de kwaliteiten van kinderen en ontplooien ze hun individuele talenten.