Buitenschoolse opvang

’s Ochtends voor en ’s middags na schooltijd kunnen kinderen op IKC Wereldwijs naar de buitenschoolse opvang.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang start om 7.30 uur. Kinderen krijgen er de gelegenheid om te ontbijten, een boekje te lezen of te spelen met andere kinderen. De voorschoolse opvang valt onder de kinderopvangtoeslag. Ouders die in de schoolweken gebruik maken van de voorschoolse opvang, kunnen hun kind ook in de vakanties om 7.30 naar de opvang brengen.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang bestaat uit 1 groep van maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Elke dag is er vanaf 14.30 uur naschoolse opvang. Daar kunnen kinderen op hun eigen manier ontspannen: door te sporten, lekker creatief bezig te zijn, een boekje te lezen of te spelen met andere kinderen. In de schoolvakanties worden er themaweken en uitstapjes georganiseerd. Op de opvang vinden wij de mening van de kinderen belangrijk. Er wordt gebruik gemaakt van kinderparticipatie; kinderen mogen meebeslissen welk speelgoed er wordt aangeschaft en welke activiteiten zij graag willen doen.