Een dag op het IKC

Kinderen zijn van 7.30  tot 18.00 uur welkom op IKC Wereldwijs. Ze krijgen een gevarieerd, uitdagend dagprogramma in een vast ritme.

Er is volop tijd om te leren, ontspannen en spelen.

De allerkleinsten

Vanaf 7.30 uur kunnen kinderen terecht op de voorschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Bij kinderen van 6 weken tot 4 jaar bespreken we met de ouders hoe lang en vaak de kinderen op het kinderdagverblijf komen. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, beginnen om 8.45 uur. Tot 11.45 volgen zij een eigen programma.

Basisschoolleeftijd

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn de hele dag in het IKC. We werken met verschillende ‘tijden’:

  • Schooltijd
  • Speeltijd
  • Talententijd
  • Wereldtijd

Schooltijd begint om 8.30 uur en staat in het teken van de ‘gewone’ basisschoolvakken als taal, spelling, rekenen en lezen. Schooltijd wordt afgewisseld met Speeltijd. Alle kinderen op IKC Wereldwijs lunchen gezellig samen. Na de lunch is het Talententijd. Kinderen kiezen hierbij of ze willen sporten, vrij spelen, ontdekken (bijvoorbeeld op de tablet of computer), muziek maken (groepen 5 en 6) of even uitrusten. Om 13.00 uur volgt Wereldtijd. Bij wereldtijd worden vakken als aardrijkskunde en geschiedenis gecombineerd met creatieve vakken. Denk aan handvaardigheid, muziek, tekenen of drama.

Buitenschoolse opvang

Na 14.30 uur is er op IKC Wereldwijs elke dag buitenschoolse opvang. Daar is professionele begeleiding en doen kinderen leuke en leerzame activiteiten. De voor- en buitenschoolse opvang werken veel samen met het kinderdagverblijf.