ICT

ICT is binnen IKC Wereldwijs 1 van de speerpunten die wij als team in ons onderwijs erg belangrijk vinden.

Binnen onze wereldtijd waarin we werken met de methode IPC staan de 21st century skills centraal. Wij vinden het belangrijk om deze skills aan onze leerlingen aan te bieden zodat zij op een verantwoorde manier met (social) media en ICT om leren gaan.

Voor de 0 tot 6 jarigen zijn er Android tablets, voor de 6 tot 13 jarigen zijn er Windows 10 tablets. In de wereldtijd kunnen de leerlingen de tablet gebruiken om informatie op te zoeken, Powerpoint presentaties en prezi’s voor te bereiden, werkstukken maken in Word, tabellen maken in Excel enz.

In de wereldtijd wordt er veel aandacht besteed aan hoe je informatie op  het internet kunt vinden. Ook is er veel aandacht voor mediawijsheid en leren we de leerlingen om voorzichtig om te gaan met het delen van persoonlijke informatie op het internet.

 

In de schooltijd worden de tablets vooral ingezet voor inoefening.

Op IKC Wereldwijs maken we gebruik van rekentuin en taalzee. Hierbij kunnen de leerlingen oefeningen op hun eigen niveau maken op het gebied van rekenen en taal. Voor de vakken rekenen en spelling wordt er ook gebruik gemaakt van de software behorende bij de methode.