PBS

PBS (Positive Behavior support)
Een goed kind centrum maken we met zijn allen.

Het werken en het samenwerken staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.
Als IKC Wereldwijs bieden wij een doorgaande positieve pedagogische lijn volgens de Positive Behavior Support- aanpak (PBS) voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
De pijlers hierin zijn:
• veilige, positieve leeromgeving
• structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
• duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
• actieve samenwerking met de ouders
• in gesprek gaan met kinderen
Daarbij werken wij met de methode Leefstijl. Dit is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep. Met behulp van Leefstijl stimuleren we de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, zelfstandigheid en betrokkenheid van de kinderen.