Vakantierooster

Vakantie rooster 2018 – 2019, dagen waarop de kinderen op het IKC Wereldwijs vrij zijn.

Herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018

Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 6-1-2019

Voorjaarsvakantie 16-2-2019 t/m 24-2-2019

Goede Vrijdag 19-4-2019

Meivakantie 22-4-2019 t/m 5-5-2019

Hemelvaart 30-5-2019 t/m 31-5-2019

Pinksteren 10-6-2019

Zomervakantie 15-7-2019 t/m 25-8-2019

Reservering Calamiteitendag* 12-7-2019

*Als er gedurende het schooljaar sprake is van een calamiteit dan zal deze vrije dag ter compensatie omgezet worden in een lesdag. Als dit niet het geval is geweest, zijn de kinderen deze dag vrij.

Extra vrije dagen i.v.m. studiedagen

Dinsdag 25 september 2018 alle leerlingen regulier vrij vanaf 12.00 uur; leerlingen schakels hele dag

Vrijdag 5 oktober 2018 alle leerlingen vrij

Maandag 26 november 2018 leerlingen schakels vrij

Dinsdag 27 november 2018 alle leerlingen regulier vrij vanaf 12.00 uur; leerlingen schakels hele dag

Vrijdag 15 februari 2019 alle leerlingen vrij

Maandag 25 februari 2019 alle leerlingen vrij

Dinsdag 26 februari 2019 alle leerlingen regulier vrij vanaf 12.00 uur; leerlingen schakels hele dag

Woensdag 10 april 2019 leerlingen schakels vrij

Dinsdag 4 juni 2019 leerlingen schakels vrij

Woensdag 5 juni 2019 alle leerlingen vrij

Dinsdag 11 juni 2019 alle leerlingen vrij

Tijdens de vakanties en vrije dagen zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang wel gewoon geopend.