Oudervereniging

Welkom bij Oudervereniging Wereldwijs! Wij zijn de vereniging die bestaat uit alle ouders/verzorgers van alle kinderen van IKC Wereldwijs van 0 tot 13 jaar.
Iedereen is lid van de vereniging. Ook heeft onze vereniging een bestuur die op dit moment bestaat uit 6 ouders. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 leden.

De oudervereniging is verantwoordelijk voor:
• Het verstrekken van informatie aan ouders
• Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school
• Het organiseren van activiteiten en evenementen voor en door leerlingen
• Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school
• Het van advies dienen van de medezeggenschapsraad van de school
• Het vertegenwoordigen van de ouders als groep bij de directie

Wij zorgen dus voor een leuk Sinterklaas feest, een lekker kerstdiner, een heerlijke paaslunch, sportdagen, de jaarlijkse schoolreis en voor groep 7&8 het tweejaarlijkse schoolkamp. Daarnaast versieren we het IKC bij allerlei feesten en jaargetijden. We doen dit met veel plezier. Om van deze vereniging een succes te maken hebben we elkaar nodig om onze kinderen een heel leuke tijd te laten beleven. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op veel hulp rekenen van iedereen om er een prachtig jaar van te maken.