Pasen

010           logo-ov-wereldwijs           013

Als de lente start en Pasen eraan komt dan wordt door de OV de gangen in het IKC versierd.
Tevoren is afgesproken welke ouders en teamleden hier verantwoordelijk voor zijn.
De versiering wordt aangevuld door bloemtakken en hyacintenbollen in de gangen.
Deze bollen gaan na de paasviering met de kinderen mee naar huis.
Alle kinderen krijgen ook wat chocolade-eitjes en voor de dag zelf een ei, servet, limonade en een koekje.
De OV helpt met inkopen en verdelen hiervan op de ochtend van de paasviering.
De kinderen maken voor elkaar een lunchdoos klaar.
Deze worden nog even gecheckt op inhoud en indien nodig aangevuld voordat de kinderen gaan eten.
Na de paasviering worden de paasversieringen opgeruimd en blijven de bloem/lente versieringen in de gangen staan/hangen.

016

 

018