Schakelklassen

IKC Wereldwijs heeft twee Schakelklassen. Deze zijn bedoeld voor kinderen die:

  • tussen de 6 en 13 jaar oud zijn;
  • korter dan een jaar in Nederland wonen;
  • het Nederlands niet als moedertaal hebben;
  • toe zijn aan leren lezen en schrijven, en
  • minimaal in groep 3 geplaatst kunnen worden.

In de Schakelklassen leren kinderen in snel tempo Nederlands spreken, lezen en schrijven, zodat ze zo snel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen, dichtbij hun eigen huis.

Continurooster

De kinderen in de Schakelklas hebben een continurooster. Dat betekent dat ze de hele dag in de schakelklas zijn en hier ook samen lunchen. Een busje haalt hen ’s ochtends van huis op en brengt ze ’s middags weer thuis.

Meer informatie

Zo lang kinderen in de Schakelklas zitten, staan ze ingeschreven bij IKC Wereldwijs. Inschrijven kan via het inschrijfformulier schakelklassen.