Vakantierooster

Vakantie rooster 2017 – 2018, dagen waarop de kinderen op het IKC Wereldwijs vrij zijn.

Maandag 4 september Eerste schooldag
Dinsdag 19 september Studiedag team, gr. 1 t/m 8 vrij
Donderdag 5 oktober Studiedag team, gr. 1 t/m 8 vrij
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober Herfstvakantie
Maandag 20 november Studiedag team, gr. 1 t/m 8 vrij
Dinsdag 5 december Sinterklaas, gr. 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur
Vrijdag 22 decembrer Kerstviering, gr. 1 t/m 8 vrij
Maandag 25 december t/m Vrijdag 5 januari Kerstvakantie
Woensdag 31 januari Studiedag team, kinderen vrij
Maandag 26 februari t/m Vrijdag 2 maart Voorjaarsvakantie
Woensdag 28 maart Sportdag, gr. 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur
Donderdag 29 maart Studiedag team, kinderen vrij
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag, kinderen vrij
Maandag 2 april 2de Paasdag, kinderen vrij
Donderdag 26 april Feesrdag, gr. 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur
Vrijdag 27 april t/m Vrijdag 11 mei Meivakantie
Maandag 21 mei 2de Pinksterdag, kinderen vrij
Vrijdag 15 juni Studiedag team, kinderen vrij
Vrijdag 20 juli t/m –> Zomervakantie

Tijdens de vakantieweken zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang wel gewoon geopend.